Eko-Salmo Plus, s.r.o.

Adresa: ŠOLTÉSOVEJ 2, 811 08 BRATISLAVA
Prevádzka:  KOŠICE, KOKŠOV BAKŠA 1524, 044 13 VALALIKY
Tel: +421 903 811 606, +421 903 821 606 (24H LINKA)
Email: INFO@EKOSALMOPLUS.SK

Fakturačné údaje

IČO: 46 721 312
IČ DPH: SK2023540992